Villa

Villa är en enhet för män och kvinnor med långvariga kroniska tillstånd av framförallt schizofreni/psykossjukdomar men även autismspektrumtillstånd. Enheten har 7 platser och 1 träningslägenhet på gården.