Insatser Under Vistelsen

Klienten i centrum

Vår utgångspunkt i arbetet är “Klienten i centrum och målet är att klienten ska kunna leva ett värdigt liv utifrån sina förutsättningar.

Vår ambition är att klienten under sin vistelse hos oss ska vara delaktig i att utforma och planera stöd och insatser.

Vi arbetar utifrån lösningsfokus med ett miljöterapeutiskt förhållningssätt. Våra metoder är:

  • MI motiverande intervjuteknik
  • ESL Ett Självständigt Liv
  • Daglig sysselsättning-återhämtning

Klienten ska vara garanterad en god omvårdnad och hög kvalitet på stöd och insatser. Vi erbjuder individuell vård och arbetar för att klienten ska få tillgång till daglig sysselsättning, aktiviteter, friskvård, förströelse och utomhusvistelse.