Målgrupp

Röingegården tar emot kvinnor och män från 18 år och uppåt med olika psykiatriska funktionsvariationer och diagnoser.

Diagnoser som förekommer är bland annat:

Neuropsykiatriska funktionsvariationer: ADHD, ADD, Autismspektrumstillstånd, Tourettes syndrom med flera.

Psykiatriska diagnoser: Schizofreni och övriga psykossjukdomar, bipolär sjukdom, tvångssyndrom m.fl.

Övriga psykiska problem: Ångesttillstånd, fobier, depressioner med mera.

Verksamheten är indelad i olika enheter för att kunna tillgodose olika behov beroende på funktionsvariation och problematik.

En av Röingegårdens styrkor är att kunna erbjuda anpassade vistelseformer och vårdinsatser i form av vistelse på enheter, lägenheter på Röingegården och lägenheter i centrala Hässleholm. Möjligheterna är många.

Platserna är indelade i 5 lägenheter på Röingegården, 8 lägenheter i centrala Hässleholm samt 4 enheter vilka är indelade i:

Cedar – 6 platser för vuxna med olika diagnoser.

Villa – 7 platser för vuxna med schizofreni/psykossjukdomar.

Novum – 7 platser för vuxna med olika diagnoser.

Qupolen – 7 platser för vuxna med psykiatriska och medicinska diagnoser.