Historik

Föreningen har funnits sedan 1948. Vi har mycket lång erfarenhet av arbete med psykiatri då vi arbetat med detta i över 65 år.

Röingegården byggdes i mitten av 1800-talet som en länsmannagård. Under de första 70 åren bedrevs lantbruk, vilket man fortsatte med även de första 20 åren som epileptikerhem 1928-1948. 1948 bildades Föreningen Röingegården av anhöriga och andra intresserade. Inriktningen på Röingegården ändrades, lantbruket avvecklades. Mycket tid, kraft och pengar investerades på att bygga om och till Röingegården för att bedriva en bra verksamhet med gott vård- och behandlingsresultat.

Över tid har verksamheten övergått från epileptikerhem till att enbart omfatta psykiatri. Idag arbetar vi uteslutande med psykiatri.