Verksamhetsidé

Röingegården ägs och drivs av den ideella Föreningen Röingegården. Den ideella företagsformen innebär att verksamheten drivs utan vinstintressen. All eventuell vinst används till utveckling av vård och behandling och kvalitetsförbättringar i verksamheten.

Då verksamheten drivs i föreningsform är organisationen platt vilket gör att beslutsvägarna är korta. Verksamheten kan därmed förbättras och utvecklas i den takt den behöver för att motsvara de krav vi ställer utifrån målet att erbjuda hög kvalitet på stöd och insatser.