Sysselsättning

Daglig sysselsättning

Forskningsresultat visar på att sysselsättning har god effekt på människor som lider av psykisk ohälsa.

Det tar vi fasta på och har därför ett brett utbud av möjligheter till sysselsättning i vår verksamhet. Vår miljöterapeutiska inriktning gör också att vår utgångspunkt i arbetet är att klienterna ska vara delaktiga i de sysslor som dagligen utförs på Röingegården.

Syftet med daglig sysselsättning är bland annat att träna socialt samspel, skapa rutin och meningsfullhet i vardagen, stärka självkänsla och självförtroende, reducera ångest och/eller överskottsenergi. Vår erfarenhet har visat att med en meningsfull daglig sysselsättning växer klienten som människa och medicinering kan minskas då aktiveringen i sig själv ger så många positiva effekter tillbaka.

Arbetsuppgifterna anpassas utifrån klientens önskemål, behov och resurser och planeras in i klientens veckoschema.

För arbete i daglig sysselsättning, utbetalas klientlön enligt skattemyndighetens regler.

Vi ordnar regelbundna gemensamma aktiviteter tillsammans med klienterna som delvis följer årstiderna, men även Röingegårdens traditioner kopplade till högtider. Det kan vara utflykter av olika slag, filmvisning, bingo, tipspromenader, dans, kräftskiva, midsommarfirande och mycket annat.

En del av de alster som klienterna skapat i sysselsättningen erbjuder vi till försäljning till exempel vid Röingegårdens årliga Julbasar. Klienterna är även delaktiga i att ta fram Röingegårdens egentillverkade marknadsföringsmaterial.