ISO Certifiering

Röingegårdens verksamhet är certifierade enligt ISO 9001:2015 och ISO 14001:2015 utförd av Qvalify AB. En ISO certifiering är enligt SIS (Swedish Standards Institute), en extern utvärdering eller revision som utförs av en certifieringsorganisation.

Vårt certifierade kvalitetsledningssystem omfattar hela verksamheten, organisationen, stöd och insatser, omvårdnadsprocessen, ledningsprocessen, personalprocessen, säljprocessen, köksprocessen, inköpsprocessen och sysselsättning som erbjuds till våra klienter.

Hela verksamheten har genomgått 4 st certifieringsrevisioner (dec 2006, dec 2009, sep 2012 och sep 2015). Där emellan genomförs periodiska revisioner och utvärderingar av verksamheten. Detta borgar för att vi håller en hög kvalitet på den vård och omsorg vi erbjuder marknaden.