Välkommen till Föreningen Röingegården

Röingegården är ett boende med särskild service för vuxna personer med psykisk ohälsa.

+46 451 104 49

Om Oss

Välkommen!

Röingegården är ett boende med särskild service för vuxna personer med psykisk ohälsa.

Målgrupp
Vision/Värdegrunder
Verksamhetsidé
Medlemsinfo
Historik
Jobba hos oss
INSTAGRAM

#Följ oss

VARFÖR VÄLJA OSS

Ideell förening med klienten i centrum, lösningsfokuserat och med ett miljöterapeutisk förhållningssätt där sysselsättning är en viktig del i återhämtning och rehabiliteringen.

Hög kvalitet

Evidensbaserade insatser

Engagerad personal

Starkt levande arbetsmiljöarbete

Insatser under vistelsen

Teamarbete

Metoder

Miljö

Motion & friskvård

Välkomna att kontakta oss för placering eller studiebesök!