Snickeriet

Vi erbjuder möjlighet till daglig sysselsättning med handledare i snickeriet måndag – torsdag 09.00-15.00 och fredag 09.00-12.00.

Röingegården har ett stort snickeri som är utrustat med verktyg, stora snickerimaskiner och målarrum. Här kan vi producera allt från små träsaker till stora möbler. Möjligheterna är många! Klienten erbjuds att skaffa sig grundkunskaper om trämaterial, verktyg, hur våra maskiner fungerar och att utföra olika typer av arbetsuppgifter med hjälp av dessa. Arbetsuppgifterna anpassas utifrån klientens önskemål, behov och resurser och planeras in i klientens veckoschema. En annan del av snickeriets sysselsättning kan vara att förarbeta, slipa, spackla och måla möbler och annan inredning.