Motion & Friskvård

Motion och psykisk hälsa

Motion och träning kan hjälpa mot ångest, oro, sömnbesvär, nedstämdhet, depression och stress.

Motion behöver individanpassas. För en klient med psykisk ohälsa kan det räcka att första dagen bara ta på sig träningskläderna och sätta sig på en parkbänk för att nästa dag gå några meter. Därefter ökar man långsamt träningsdosen för att stärka självförtroendet och upplevelsen av framgång.

Vi erbjuder olika aktiviteter till våra klienter tillsammans med andra klienter och personal, både inom- och utomhus.

Röingegården har ett fullt utrustat gym som klienterna har tillgång till.