Lägenhetsgruppen

Vi har 8 lägenheter i centrala Hässleholm där möjlighet finns för män och kvinnor från 18 år, med olika psykiatriska diagnoser och/eller neuropsykiatriska funktionsvariationer att bo, tillhandahålla stöd, insatser och rehabilitering/habilitering med hjälp och stöd av personal.