Våra Enheter

Röingegårdens styrka är att kunna erbjuda individer med olika typer av psykiatriska funktionsnedsättningar anpassade vistelseformer och vårdinsatser. Klientens önskemål och behov är utgångspunkten när vistelsen planeras hos oss.

Vi kan erbjuda vistelse på enheter, vi har fem lägenheter på gården och lägenheter i centrala Hässleholm. Möjligheterna är många och med tanke på våra olika boendeformer har vi även stora möjligheter att arbeta med vårdkedja.

Cedar – 6 platser för unga vuxna 18-35 år med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar

Villa -7 platser för vuxna med schizofreni och psykossjukdomar

Novum – 7 platser för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar

Qupolen – 7 platser för vuxna med psykiska funktionsnedsättningar

Lägenheterna på Röingegården och i Hässleholm är kopplade till olika enheter och ger möjlighet för olika individer att vistas på Röingegården under självständigare former.

Läs mer om våra enheter och lägenheter under flikarna till vänster.